Internet tarjoaa yrittäjille uusia tapoja onnistua

Yrittäjyys ei ole helppoa – se vaatii yrittäjältä paljon työtä. Kuitenkin onnistuessaan yrittäjyys on hyvin palkitsevaa. Yrittäjyydessä on monelle kyse siitä, että saa tehdä työkseen juuri sitä, mistä on aina unelmoinut. Siinä missä jotkut nauttivat rutiineista ja jokapäiväisestä yhdeksästä viiteen kestävästä palkkatyöstä, kaipaavat jotkut elämäänsä vielä vähän enemmän. Tällaiset ihmiset lähtevät usein havittelemaan elämäänsä uutta sisältöä ja kokeilemaan siipiään yrittäjänä. Usein heille kuitenkin selviää suhteellisen nopeasti se, että yrittäjyys ei missään tapauksessa ole pelkästään sitä hohdokasta oman unelman elämistä, mistä niin usein puhutaan. Ei, vaan monessa tapauksessa se saattaa olla hyvinkin raskasta ja monesti varsinkin yrittäjyyden ensimmäiset metrit saattavat vaatia yrittäjältä hyvin paljon voimavaroja.

Ehkäpä suurin kompastuskivi monelle tuoreelle yrittäjälle on markkinointi. Moni ei ymmärrä sitä, että vaikka myisi maailman parasta tuotetta tai palvelua, sitä ei voida ostaa, mikäli sen olemassaolosta ei olla tietoisia. Aivan liian moni yrittäjä keskittyy liikaa tekemiseen tai yrittää hoitaa liikaa kerralla sen sijaan, että ulkoistaisi joitakin tehtäviä ammattilaisille. Markkinointi on sellainen asia, mikä yrittäjänä kannattaa hoitaa kunnolla. Yrityksen saaminen raiteilleen ja kassavirran vakauttaminen ovat sellaisia asioita, jotka haluat hoitaa kunnossa heti alkuun. Varsin pienellä pohjatyöllä on mahdollista saada yritykselle aikaan hyvin jykevä perusta, jonka varaan on hyvä alkaa rakentaa aina vain lisää.

Eräs modernin ajan suurimmista siunauksista yrittäjälle on ehdottomasti ollut internet. Internet tarjoaa edulliseen hintaan tai jopa ilmaiseksi peräti satoja eri tapoja markkinoida omaa yritystä sellaisilla tavoilla, joihin aivan jokainen pystyy. Esimerkiksi sosiaalisen median eri työkalut mahdollistavat suoran kommunikoinnin asiakkaiden kanssa ja täten hyvin vakaan asiakaspohjan ja asiakaskontaktin luomisen. Senkin jälkeen kun kontakti on luotu, on tärkeää muistaa ylläpitää sitä.

Internet ja asiakkuudenhallinta

Yksi yrittäjän tärkeimmistä työkaluista on crm järjestelmä, jonka avulla voidaan muodostaa ja kehittää asiakassuhteita. Tämä internetissä toimiva asiakkuudenhallinnan työkalu mahdollistaa myös aikaisemmin muodostettujen asiakaskontaktien hyödyntämisen niin, että suhteesta on hyötyä molemmille osapuolille. Tätä voidaan yrittäjän vinkkelistä käyttää hyvin tehokkaasti hyödyksi kontaktin ylläpitämiseksi, mikä pidemmällä aikavälillä muuttuu myynniksi ja generoi yritykselle kassavirtaa. Asiakkuudenhallintaan kuuluu asiakaslähtöinen ajattelutapa yrityksessä, mikä antaa organisaatiosta hyvin avoimen ja luotettavan kuvan asiakkaille. Tämän kaltaiset internetissä toimivat työkalut mahdollistavat lähes rajattoman kasvun yritykselle varsin pienellä vaivalla. Ennen internetiä yrittäjät eivät olisi voineet unelmoidakaan näin helposta tavasta saavuttaa kaikkia potentiaalisia asiakkaita etänä saman katon alta. Kannattaa siis pysyä aallonharjalla ja käyttää hyödyksi näitä työkaluja, joita on sinunkin saatavillasi tänä päivänä. Kokeile ja huomaat itse, kuinka suuri vaikutus tällä voi olla.