Esineiden internet on tulevaisuuden teknologia

Esineiden internet (IoT)

Internet of Things (IoT) eli esineiden internet käsittää tietokoneiden ja perinteisten verkkolaitteiden lisäksi koneet, sensorit ja kaikki laitteet, jotka voivat hyödyntää Internetiä usein itsenäisiä päätöksiä tehden, annettujen parametrien puitteissa. Käytännön tasolla mikä tahansa laite, joka käyttää sensoreita ympäristön mittaamiseen tai seuraamiseen ja välittää tätä tietoa verkon yli paikallisesti tai globaalisti, voidaan käsittää osaksi esineiden internetiä.

Teollisuuteen

Verkotetulla ratkaisulla yhdistetyt tilat, laitteet ja esineet voivat kommunikoida keskenään ja jakaa sensorien tuottamaa dataa ja analysoida sitä logistiikan avulla keskenään ja näin tehdä itsenäisiä päätöksiä, jotka tehostavat tuotantoa. Kerätty data analysoidaan ja jalostetaan eteenpäin. Näin voidaan piirtää tarkempi kokonaiskuva ydintoiminnoista, joka auttaa päätöksenteossa.

Kotiin

Modernit valaisinjärjestelmät, hälyttimet ja älylukot ja muut kodinlaitteet sisältävät jo nykyisellään sovelluksia, jotka täyttävät esineiden internetin määritelmän. Vastaavia henkilökohtaisia esimerkkejä ovat muun muassa Apple Watch, FitBit ja muut kannettavat Internetiä itsenäisesti hyödyntävät laitteet.

IoT:n ominaisuuksia

  • Laajasti määriteltynä eräänlainen verkkoinfrastruktuuri, jossa yksittäisille esineille tai tarkasti rajatuille kohteille annetaan laitekohtainen identiteetti, jonka perusteella kohde tunnistetaan verkossa, johon se on liitetty. Verkko voi olla paikallinen tai yhteydessä Internetiin.
  • Esineiden internetin sovellukset ovat edelleen tietoturvaltaan sangen heikkoja ja niitä on helppo manipuloida. Syynä tähän on yhteisten standardien puuttuminen tai niiden vajavainen toteutus.
  • Joidenkin arvioiden mukaan nettiin kytkettyjä laitteita tulee 2020-luvulle siirryttäessä olemaan reilusti yli 200 miljardia.